logo


1. Analytical Grade (AR)
- Dùng trong các ứng dụng phân tích thông thường: định lượng hoặc định tính.
- Dùng trong nhiều kỹ thuật phân tích.
- Độ tinh khiết đạt tiêu chuẩn ACS.
2. RCI Premium Grade (RP)
- Hóa chất có độ tinh khiết cao.
- Dùng trong chiết tách, phân tích định tính và định lượng hữu cơ.
- Thích hợp cho các kỹ thuật phân tích phòng thí nghiệm và phân tích chuyên sâu.
- Độ tinh khiết đạt tiêu chuẩn ISO, Pharma, ACS.
3. High Performance Liquid Chromatography Grade (HPLC)
- Dùng trong phân tích và tách chất
- Pha động trong kĩ thuật sắc kí lỏng cao áp (HPLC) hay sắc kí lỏng (LC) bao gồm cả sắc kí cột thẩm thấu.
- Pha động trong nhiều loại máy dò khác nhau.
- Dùng trong bước sóng 230 – 190 nm (Ngoài vùng UV).
- Dùng trong kỹ thuật tách đồng thể: tính hút UV thấp.
4. Gradient Grade (SG)
- Pha động trong kỹ thuật phân tích gradient.
- Độ lệch thấp, lượng tạp chất hấp thụ trong dải UV thấp.
5. Liquid Chromatography-mass Spectrometry Grade (LM)
- Dung môi có độ tinh khiết cao với hàm lượng kim loại thấp.
- Thích hợp cho kỹ thuật phân tích LCMS.
6. Anhydrous Grade (AH)
- Độ ẩm thấp.
- Dùng trong các ứng dụng anhydrous.
- Dùng trong phân tích DNA và chuỗi protein.
- Dùng trong phản ứng hóa học: hữu cơ, tổng hợp cơ kim và chuỗi nucleotide.
7. UV-IR Grade (IR)
- Dung môi có độ tinh khiết cao dùng trong quang phổ học UV-IR.
- Lượng tạp chất rất thấp.
- Dung môi có độ tinh khiết cao với tính hút UV thấp.
8. Pesticide Grade (PC)
- Dùng trong phân tích dư lượng Thuốc trừ sâu.
- Dùng trong kỹ thuật chiết tách, tách ly và trước khi cô đặc.
- Dùng trong theo dõi phân tích môi trường bằng mao dẫn GC và ứng dụng GC-MS.
- Dùng trong phân tích hữu cơ dễ bay hơi (đất, nước và các mẫu chất thải rắn).
 9. Purge & Trap Grade (PT)
- Thích hợp cho phân tích dư lượng hữu cơ dễ bay hơi bằng GC-MS.

Triển lãm Y dược được tổ chức hàng năm tại cung văn hóa hữu nghị Việt Xô. Triển lãm y dược 2015 được tổ chức từ ngày 13/05/2015 đến 16/05/2015. Triển lãm được rất nhiều công ty tên tuổi chú ý đến và trưng bày sản phẩm của mình tại đây. TXP Việt Nam lần đầu tiên tham dự triển lãm này.