logo

Máy đo pH hoặc ORP hoặc độ dẫn hoặc BOD (MultiLab IDS Kit) YSI

Mã sản phẩm MultiLab IDS Kit
Tình trạng: Liên hệ
Đơn vị: Chiếc
Giá bán lẻ: Liên hệ.
Số lượng
Chia sẻ:

Laboratory instrument for pH, ORP, conductivity and BOD in any combination.

626570 MultiLab BOD Lab Kit: MultiLab 4010-1 and OBOD probe

626571 MultiLab Advanced BOD Lab Kit: MultiLab 4010-1, OBOD probe, and BOD Analyst Pro PC software

626572 MultiLab pH Lab Kit: MultiLab 4010-1 and pH electrode (dual junction combination electrode with integrated temperature sensor)

626573 MultiLab BOD/pH Lab Kit: MultiLab 4010-2, OBOD probe, and pH electrode (dual junction combination electrode with integrated temperature sensor)

626574 MultiLab Advanced BOD/pH Lab Kit: MultiLab 4010-2, OBOD probe, BOD Analyst Pro PC software, and pH electrode (dual junction combination electrode with integrated temperature sensor)

Sản phẩm cùng loại