logo

Máy phân tích hóa sinh 2950D YSI

Mã sản phẩm 2950D
Tình trạng: Còn hàng
Đơn vị: Chiếc
Giá bán lẻ: Liên hệ.
Số lượng
Chia sẻ:

Máy phân tích hóa sinh

Model: 2950D

Hãng sản xuất: YSI, Mỹ

Các chỉ tiêu đo được:

 • Glucose
 • Lactate
 • Glutamine
 • Glutamate
 • Ammonium
 • Potassium
 • Ethanol
 • Methanol
 • Sucrose
 • Galactose
 • Lactose
 • Choline
 • Glycerol
 • Hydrogen peroxide

Dải đo:

Glucose: 0.05-25 g/L, Lactate: 0.05-2.70 g/L, Glutamate: 15-1460 mg/L, Glutamine: 30-1169 mg/L, Glycerol: 0.75-40 g/L, Xylose: 0.5-30 g/L, Choline: 5-450 mg/L, Hydrogen Peroxide: 3-300 mg/L, Sucrose: 0.1-25 g/L, Ethanol: 0.04-3.2 g/L, Ethanol-HC: 0.5-40 g/L, Methanol: 0.1-2.5 g/L, Lactose: 0.05-25 g/L, Galactose: 0.1-25 g/L

Sản phẩm cùng loại