logo

Dụng cụ lấy mẫu đất 209.57 AMS

Mã sản phẩm 209.57
Tình trạng: Liên hệ
Đơn vị: Chiếc
Giá bán lẻ: Liên hệ.
Số lượng
Chia sẻ:

Deluxe kit also includes: 25 plastic liners, 50 plastic end caps, 50 fluoropolymer swatches for enhanced core sealing and a #2 AMS stainless steel scoop.

Sản phẩm cùng loại