logo

Ống nano carbon, bột nano kim loại

Tình trạng: Còn hàng
Đơn vị: Chiếc
Giá bán lẻ: Liên hệ.
Số lượng
Chia sẻ:

Ống nano carbon, bột nano kim loại

Hãng sản xuất: Lobachemie, Ấn độ

Copper Nanopowder

Diamond Nanopowder

Nickel Nanopowder

Silicon Nanopowder

Silver Nanopowder

Tantalum Nanopowder

Tungsten Nanopowder

Zinc Nanopowder

SWCNT

SWCNT OH

SWCNT COOH

SWCNT NH2

Sản phẩm cùng loại