logo

Amino Acids & Derivatives

Tình trạng: Còn hàng
Đơn vị: Chiếc
Giá bán lẻ: Liên hệ.
Số lượng
Chia sẻ:

Amino Acids & Derivatives

Hãng sản xuất: Loba Chemie - Ấn Độ

Code Product Name CAS No. MSDS COAs
800 β-ALANINE  99%  For Biochemistry   107-95-9 MSDS COAs
3212 3-5’-DIAMINOBENZOIC ACID  98%  For Synthesis   535-87-5 MSDS COAs
1039 3-AMINOBENZOIC ACID  98%  For Synthesis   99-05-8 MSDS COAs
1042 4-AMINO BUTYRIC ACID  98%  For Biochemistry   56-12-2 MSDS COAs
1040 4-AMINOBENZOIC ACID  99%  Extra Pure   150-13-0 MSDS COAs
1042D 6-AMINO CAPROIC ACID  99%  For Biochemistry   60-32-2 MSDS COAs
1020 AMINO ACID KIT OF 24 ITEMS SET       NA   COAs
2980 CREATINE MONOHYDRATE  99%  Extra Pure   6020-87-7 MSDS COAs
3000 CREATININE  99%  Extra Pure   60-27-5 MSDS COAs
3001 CREATININE  99%  AR   60-27-5 MSDS COAs
3002 CREATININE HYDROCHLORIDE    For Biochemistry   19230-81-0 MSDS COAs
3005 CREATININE ZINC CHLORIDE  99%  Extra Pure   16045-72-0 MSDS COAs
3146 CYTIDINE  99%  For Biochemistry   65-46-3 MSDS COAs
809 D-ALANINE  99%  For Biochemistry   338-69-2 MSDS COAs
810 DL-ALANINE  99%  For Biochemistry   302-72-7 MSDS COAs
1570 DL-ASPARTIC ACID  99%  Extra Pure   617-45-8 MSDS COAs
3581 DL-DOPA  99%  For Biochemistry   63-84-3 MSDS COAs
4214 DL-ISOLEUCINE  99%  For Biochemistry   443-79-8 MSDS COAs
4606 DL-METHIONINE  99%  For Biochemistry   59-51-8 MSDS COAs
4400 DL-nor-LEUCINE  99+%  For Biochemistry   616-06-8 MSDS COAs
5202 DL-PHENYLALANINE  99%  For Biochemistry   150-30-1 MSDS COAs
5688 DL-SERINE  99%  Extra Pure   302-84-1 MSDS COAs
6301 DL-THREONINE  99%  For Biochemistry   80-68-2 MSDS COAs
6412 DL-TRYPTOPHAN  99%  For Biochemistry   54-12-6 MSDS COAs
6467 DL-VALINE  99%  For Biochemistry   516-06-3 MSDS COAs
3970 GLUTATHIONE (REDUCED)  99%  For Biochemistry   70-18-8 MSDS COAs
3975 GLYCINE  98.5%  Extra Pure   56-40-6 MSDS COAs
3976 GLYCINE  99%  AR/ACS   56-40-6 MSDS COAs
3978 GLYCINE ETHYL ESTER HYDROCHLORIDE  99%  For Synthesis   623-33-6 MSDS COAs
4060 HIPPURIC ACID  98%  For Synthesis   495-69-2 MSDS COAs
4062 HIPPURIC ACID SODIUM SALT  99%  Extra Pure   532-94-5 MSDS COAs
4168 IMINODIACETIC ACID  98%  For Synthesis   142-73-4 MSDS COAs
820 L-ALANINE  99%  For Biochemistry   56-41-7 MSDS COAs
1510 L-ARGININE  99%  For Biochemistry   74-79-3 MSDS COAs
1511 L-ARGININE MONOHYDROCHLORIDE  99%  For Biochemistry   1119-34-2 MSDS COAs
1560 L-ASPARGINE MONOHYDRATE  99%  AR (For Biochemistry)   5794-13-8 MSDS COAs
1571 L-ASPARTIC ACID  98.5%  For Biochemistry   56-84-8 MSDS COAs
2870 L-CITRULLINE  99%  For Biochemistry   372-75-8 MSDS COAs
3140 L-CYSTEINE  99%  For Biochemistry   52-90-4 MSDS COAs
3141 L-CYSTEINE HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE  99%  For Biochemistry   4/6/7048 MSDS COAs
3145 L-CYSTINE  98.5%  For Biochemistry   56-89-3 MSDS COAs
3580 L-DOPA  99+%  For Biochemistry   59-92-7 MSDS COAs
3955 L-GLUTAMIC ACID  99%  For Bacteriology   58-86-0 MSDS COAs
3956 L-GLUTAMIC ACID MONO SODIUM SALT  99%  Extra Pure   4/3/6106 MSDS COAs
3960 L-GLUTAMINE  99%  For Biochemistry   56-85-9 MSDS COAs
4065 L-HISTIDINE  99%  For Biochemistry   71-00-1 MSDS COAs
4066 L-HISTIDINE MONOHYDROCHLORIDE MONOHYDRATE  99%  For Biochemistry   5934-29-2 MSDS COAs
4145 L-HYDROXYPROLINE  99%  For Synthesis   51-35-4 MSDS COAs
4215 L-ISOLEUCINE  99%  For Biochemistry   73-32-5 MSDS COAs
4395 L-LEUCINE  99%  For Biochemistry   61-90-5 MSDS COAs
4455 L-LYSINE MONOHYDROCHLORIDE  98.5%  For Synthesis   657-27-2 MSDS COAs
4605 L-METHIONINE  99%  For Biochemistry   63-68-3 MSDS COAs
5060 L-ORNITHINE MONOHYDROCHLORIDE  99%  For Biochemistry   3184-13-2 MSDS COAs
5200 L-PHENYLALANINE  99%  For Biochemistry   63-91-2 MSDS COAs
5470 L-PROLINE  99%  For Biochemistry   147-85-3 MSDS COAs
5687 L-SERINE  99%  For Biochemistry   56-45-1 MSDS COAs
6300 L-THREONINE  99%  For Biochemistry   72-19-5 MSDS COAs
6410 L-TRYPTOPHAN  99%  For Biochemistry   73-22-3 MSDS COAs
6425 L-TYROSINE  99%  For Biochemistry   60-18-4 MSDS COAs
6466 L-VALINE  99%  For Biochemistry   72-18-4 MSDS COAs
4499 MANGANESE (II) ACETATE TETRAHYDRATE  98.5%  Extra Pure   6156-78-1 <a href="/http

Sản phẩm cùng loại