logo

Hóa chất sinh học phân tử

Tình trạng: Còn hàng
Đơn vị: Chiếc
Giá bán lẻ: Liên hệ.
Số lượng
Chia sẻ:

Hóa chất Sinh Học Phân Tử

Hãng sản xuất: Loba Chemie - Ấn Độ

Code Product Name CAS No. MSDS COAs
4566 2-MERCAPTOETHANOL  99%  AR/Molecular biology grade   60-24-2 MSDS COAs
2266 5-BROMO–4-CHLORO-3-INDOLYL-ß-D-GALCTOPYRANOSIDE  99%  Molecular Biology   7240-90-6 MSDS COAs
611 ACRYLAMIDE  99%  Molecular Biology   79-06-1 MSDS COAs
0611A ACRYLAMIDE 40% SOLUTION IN WATER    Molecular Biology   79-06-1   COAs
793 AGAROSE TYPE A    Molecular Biology   9012-36-6 MSDS COAs
794 AGAROSE TYPE B    Molecular Biology   9012-36-6 MSDS COAs
1081 AMMONIUM ACETATE  98%  Molecular Biology   631-61-8 MSDS COAs
1081D AMMONIUM ACETATE 5M ULTRAPURE SOLUTION    Molecular biology   631-61-8 MSDS COAs
1141 AMMONIUM CHLORIDE  99.5%  Molecular Biology   12125-02-9 MSDS COAs
1143 AMMONIUM CHLORIDE 5M ULTRAPURE SOLUTION    Molecular biology   12125-02-9 MSDS COAs
1322 AMMONIUM PERSULPHATE  98%  Molecular Biology   7727-54-0 MSDS COAs
1361 AMMONIUM SULPHATE 3.2 M ULTRAPURE SOLUTION    Molecular biology   7783-20-2 MSDS COAs
2221 BORIC ACID  99.5%  Molecular Biology   10043-35-3 MSDS COAs
2466D CALCIUM CHLORIDE 1M ULTRAPURE SOLUTION    Molecular biology   
 
10035-04-8 MSDS COAs
Restricted for Export
2466B CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE  99.5%  Molecular Biology   
 
10035-04-8 MSDS COAs
Restricted for Export
6158 D (+) SUCROSE  99.5%  Molecular Biology   57-50-1 MSDS COAs
6076 D(-) SORBITOL  99%  Molecular Biology   50-70-4 MSDS COAs
122 DIMETHYL SULPHOXIDE  99.5%  Molecular Biology   67-68-5 MSDS COAs
5974B di-SODIUM HYDROGEN PHOSPHATE DIHYDRATE  99.5%  Molecular Biology   10028-24-7 MSDS COAs
3731B ETHYLENEDIAMINE TETRAACETIC ACID DISODIUM SALT DIHYDRATE  99%  Molecular Biology   6381-92-6 MSDS COAs
0147D FORMALDEHYDE SOLUTION  37%  Molecular Biology   50-00-0 MSDS COAs
150 FORMAMIDE  99.5%  Molecular Biology   75-12-7 MSDS COAs
0156D GLYCEROL    Molecular Biology   56-81-5 MSDS COAs
3977 GLYCINE  99.5%  Molecular Biology   56-40-6 MSDS COAs
3994B GUANIDINE HYDROCHLORIDE  99.5%  Biochemistry & Molecular Biology   50-01-1 MSDS COAs
3994F GUANIDINE THIOCYANATE  99%  Molecular Biology   593-84-0 MSDS COAs
0173B HYDROCHLORIC ACID  36.5%  Molecular Biology   7647-01-0 MSDS COAs
4162 IMIDAZOLE  99.9%  Molecular Biology   288-32-4 MSDS COAs
4222D ISO PROPYL ß –D-1-THIOGALACTOPYRANOSIDE  99%  Molecular Biology   367-93-1 MSDS COAs
0273A iso-PROPYL ALCOHOL  99.5%  Molecular biology   67-63-0 MSDS COAs
4067 L-HISTIDINE HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE  99%  Molecular Biology   5934-29-2 MSDS COAs
4463D MAGNESIUM ACETATE TETRAHYDRATE    Molecular Biology   16674-78-5 MSDS COAs
4468B MAGNESIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE  99.5%  Molecular Biology   7791-18-6 MSDS COAs
6231 N,N,N',N'-TETRAMETHYL ETHYLENEDIAMINE  99%  Molecular Biology   110-18-9 MSDS COAs
3398 N,N-DIMETHYL FORMAMIDE  99.5%  Molecular Biology   68-12-2 MSDS COAs
4641 N,N-METHYLENE BISACRYLAMIDE  99%  Molecular Biology   110-26-9 MSDS COAs
5168 PHENOL  99.5%  Molecular biology   108-95-2 MSDS COAs
5325 POTASSIUM ACETATE  99%  Molecular biology   127-08-2 MSDS COAs
5341 POTASSIUM CHLORIDE  99.5%  Molecular biology   
 
7447-40-7 MSDS COAs
Restricted for Export
5357B POTASSIUM DIHYDROGEN ORTHOPHOSPHATE ANHYDROUS  99.5%  Molecular biology   7778-77-0 MSDS COAs
5431 POTASSIUM PHOSPHATE DIBASIC ANHYDROUS  99%  Molecular Biology   11/4/7758 MSDS COAs
5759 SODIUM ACETATE TRIHYDRATE  99.5%  Molecular Biology   6131-90-4 MSDS COAs
5821 SODIUM CHLORIDE  99.5%  Molecular biology   7647-14-5 MSDS COAs
5859 SODIUM DIHYDROGEN ORTHOPHOSPHATE DIHYDRATE  99.5%  Molecular Biology   13472-35-0 MSDS COAs
5895D SODIUM HYDROGEN CARBONATE  99.7%  Molecular Biology   144-55-8 MSDS COAs
5928 SODIUM LAURYL SULPHATE  99%  Molecular Biology   
 
151-21-3 MSDS COAs
Discontinued
5972B SODIUM PHOSPHATE DIBASIC ANHYDROUS  99%  Molecular Biology   7558-79-4 MSDS COAs
6391 TRIS BUFFER  99.9%  Molecular Biology   77-86-1 MSDS COAs
6393 TRIS HYDROCHLORIDE  99%  Molecular Biology   1185-53-1 MSDS COAs
5836 tri-SODIUM CITRATE DIHYDRATE  99%  Molecular Biology   4/3/6132 MSDS COAs
6396A TRITON X 100    Molecular Biology   9002-93-1 MSDS COAs
6418 TWEEN 20    Molecular Biology   9005-64-5 MSDS COAs
6451 UREA  99.5%  Molecular Biology   
 
57-13-6 MSDS COAs
Restricted for Export
6546 ZINC CHLORIDE  98%  Molecular Biology   7646-85-7 MSDS COAs

Sản phẩm cùng loại